Mobilis d.o.o.

Facebook E-pošta

Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) 

Podjetje Mobilis d.o.o. je na javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt DIGITALIZACIJA PRODAJNIH POTI PODJETJA.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacija: »DIGITALIZACIJA PRODAJNIH POTI PODJETJA« zajema:

  • Izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem
  • Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami

Namen in cilj operacije je blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju internacionalizacije poslovanja, ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo izdelkov/storitev na tujih trgih.

Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 9.940,00 EUR.

Javni poziv za izbor operacij financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

         

  

ContainerLab - Napredno in transparentno testiranje kontejnerjev      

Cilj projekta je razvoj celovite rešitve ContainerLab, ki bo omogočala fleksibilno testiranje vseh vrst kontejnerjev, tudi nestandardnih dimenzij, ter avtomatsko pripravo poročil, ki so potrebna za pridobitev CSC potrdila.

Višina celotnih stroškov operacije: 5.878.728,50 EUR; višina sofinanciranja: 2.149.068,50 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Podjetje Mobilis d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo tržne raziskave za izbrano tuje tržišče. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov. Uporabnik državnega proračuna, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 Priponka:

ESSR Plakat